Partit nacionalista del joc d'Erepublik

VALENCIÀ

Ir abajo

VALENCIÀ

Mensaje por Invitat el 08/08/11, 04:42 pm

PREÀMBUL

L’origen del primer partit d’UN anomenat Unión Nacionalista es remunta al 15 12/2009/. Un any després, el 15/12/2010 es torna a refundar oficialment el partit.

TÍTOL PRELIMINAR

EL SÍMBOL DE UNIÓ NACIONALISTA
1. El logotip del partit és un quadrat amb 9 “I”-s de colors diversos amb el nom del partit en fons negre, que simbolitza la unió diversa dels independentistes units en llibertat i una purna de llum en l’horitzó que reflectix un nou començament amb il·lusió i esperança.


TÍTOL I. L’ESTRUCTURA D’UNIÓ NACIONALISTA

IDEOLOGIA D’UNIÓ NACIONALISTA
2. Unió Nacionalista és un partit democràtic del joc d’eRepublik, defensor de tots els pobles d’eEspanya no reconeguts, d’esquerres, i moderat, que rebutja tota conducta feixista, xenòfoba, discriminatòria, racista o en contra de les lleis del joc i que acata tota la legalitat vigent.
3. El partit té com a finalitat la unitat, el suport i la millora de tots els jugadors que lluiten pel reconeixement de la seua nacionalitat en el joc.
4. La línia política d’UN al joc és fer i defendre la justícia i l’estat de dret així com la igualtat social, lingüística i cultural de tots els jugadors d’eRepublik.
5. L’activitat política d’UN es farà dins del seu fòrum i utilitzarà el joc per a la captació d’afiliats comunicació en butlletins, fer eleccions, representació electoral i votacions oficials.
6. L’activitat financera d’UN tindrà com a objectiu promocionar nous afiliats, recolzar les empreses pròpies i les seues milícies. Les donacions que facen els afiliats seran destinades a estos objectius.

AFILIACIÓ DELS NOUS AFILIATS
7. Per a admetre un jugador d’eRepublik com afiliat i disposar de tots els drets com afiliat primer ha de ser-ho dins del joc d’eRepublik i l’Administració ha de donar-li accés al fòrum del partit.
8. En cas de dubte de la Presidència cap a a un jugador afiliat a eRepublik es farà una consulta a la resta d’afiliats perquè diguen la seua.
9. Es farà un seguiment regular de la presència i activitat de tots els afiliats per a determinar la seua lleialtat, predisposició i treball pel partit.

SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS AFILIATS
10. Tots els afiliats poden dir la seua opinió i participar en els temes que obrin altres, proposar coses, votar secretament per mitjà d’enquesta en el fòrum, presentar-se com a candidats a les eleccions d’eRepublik els dies 5, 15 i 25 de cada mes si prèviament han sigut triats per la resta d’afiliats en una votació / enquesta dins del fòrum, treballar en les nostres empreses, ajudar al partit com ho considere oportú i apuntar-se a la nostra milícia.
11. Tots els afiliats poden escriure al President, Vicepresidents i l’Administració del fòrum per a qualsevol cosa que consideren oportú, fer queixes o denúncies.
12. Tots els afiliats tenen el deure de ser lleials amb el partit, els militants, i els acords aprovats, així com de guardar secret de tot el que es diga dins del fòrum.
13. Un afiliat/que incomplisca el punt 12, siga massa inactiu o decidisca anar-se com afiliat d’eRepublik se li podria donar de baixa del fòrum del partit.

LA PRESIDÈNCIA DEL PARTIT
14. El partit està constituït per una mesa de consell denominada “Comité Nacionalista” que pren decisions pel conjunt del partit, amb l’objectiu de donar major poder a la majoria dels afiliats i reduir la figura del president.
15. Podran postular-se en la votació a president del partit tan sols aquells membres que porten en el partit un mínim d’un mes 30 missatges en el fòrum i que siguen membres del Comité.
16. El President d’UN ha d’estar triat democràticament per la resta d’afiliats per mitjà de votació de tots els afiliats al fòrum. El candidat més votat en el fòrum, haurà de ser el candidat votat en eRepublik pels afiliats.
17. El President disposarà d’un mes per a exercir el seu càrrec després de la seua elecció en eRepublik, a comptar del dia 16 fins al 15 del mes següent (ambdós inclosos) i podria cessar per voluntat pròpia o per decisió majoritària dels afiliats registrats en el fòrum, en este últim cas, es convocaria unes noves eleccions dins del fòrum per a triar un nou President en Funcions fins al dia 15, data en què es triarà un nou president del partit dins d’eRepublik.
18. Si el president cessa per voluntat pròpia haurà d’anunciar la seua decisió amb un mínim de cinc dies d’antelació abans de deixar definitivament el seu càrrec per tal de donar temps suficient perquè es trie un altre president.
19. El President disposarà d’un mínim d’un mes (haurà de complir la seua legislatura) i no tindrà màxim mentres siga triat pels membres del partit.

COMITÉ NACIONALISTA
20. La mesa del Comité estarà constituïda pel president en acció de unió Nacionalista i els membres actius del partit.
21. Seran els membres del comité els que decidisquen qui ha d’entrar en ell. Perquè un membre entre en el Comité ha de ser acceptat per majoria absoluta (més del 50%) dels membres del Comité.
22. Qualsevol membre del comité pot eixir d’ell si així ho desitja. I si un membre del comité no complix amb les seues responsabilitats, es pot votar la seua eixida.
23. El comité no té límit de membres.
24. En el Comité es tractaren tan sols aquells temes que siguen confidencials o de la màxima importància per al partit. En tot cas, tot tema que afecte el partit haurà de ser debatut per tots els membres del partit.

CONSELLERS
25. Els consellers hauran de ser triats pel president en funcions, amb l’ajuda del comité, i tenint en compte les aportacions dels candidats a ser consellers.
26. Per a ser conseller s’haurà d’haver pertangut al partit com a mínim un mes participant activament en el mateix.
27. Cada conseller tindrà una funció distinta i hi haurà distints càrrecs depenent de les necessitats del partit en cada mes. En el cas que dos membres vullguen el mateix lloc, es posarà a votació en el fòrum perquè els membres del Comité trien qui ha d’ocupar el lloc.
28. Ser conseller no implica necessàriament formar part del Comité.
29. Tot Conseller ha de ser lleial, honest i guardar secret de tot el que es parle internament.
30. Podran cessar voluntàriament del seu càrrec o si els membres del Comité així ho decidixen per votació

TERMINI VACACIONAL
31. En el cas que algun membre del partit no puga continuar participant en el partit per un determinat temps, pot informar d’això en l’apartat corresponent del fòrum.
32. En el cas que siga membre del comité o conseller informar d’això és obligatori.

MILÍCIA
33. La milícia Guariak disposa dels seus propis estatuts: http://uner.all-up.com/t445-estatutos-de-la-milicia-gudariak

OBRA SOCIAL
34. El partit compta amb una Obra Social d’ajuda als novells.
35. L’administrador de l’Obra Social serà el conseller què este en càrrec eixe mes i podrà disposar d’un o més secretaris.
36. En cas de problemes econòmics greus, l’obra social es podrà eliminar per mitjà de votació, que només podran convocar el conseller d’economia, el responsable de la VOS o el president del partit. La votació haurà de ser aprovada per almenys 3/4 dels membres del comité.
37. L’Obra Social d’UN col·labora amb el Consorci Editorial Gallec, qui s’encarrega de la part destinada als gallecs del seu VOS.

BANC RUPES NIGRA
38. El partit disposa d’un banc únicament per als membres del partit
39. El banc serà gestionat pel Conseller d'Economia.
40. Hi ha uns requisits mínims per a demanar un crèdit ( http://uner.all-up.com/t327-normes-de-prestecs-al-banc-rupes-nigra-org-del-partit ) però és el Conseller qui decidix a qui concedir els crèdits.
41. Els beneficis del banc poden ser utilitzats per a altres projectes del partit.
L’ADMINISTRACIÓDEL FÒRUM
42. L’Administrador del fòrum del partit ostenta representació jurídica pròpia i no està subjecte a les lleis i normes d’eRepublik, per tant té el poder de garantir l’existència, funcionament i respecte a estos Principis Ideològics fins que considere adequat traspassar eixe poder a un altre de la màxima confiança pels afiliats d’Unió Nacionalista.
43. L’Administrador Fundador com a moderador del grup podrà donar o llevar permisos a qualsevol registrat/da i afiliat/da al partit que ho considere oportú.
44. En el fòrum es podrà escriure en qualsevol idioma. Encara que es demana que s’afija la traducció en castellà en els temes més rellevants.


TÍTOL II. DEBATS I VOTACIONS

DEBATS
45. Abans d’obrir una votació s’haurà d’obrir un debat en els temes que ho requerisquen.
46. El temps de duració del debat serà sempre d’entre 24 hores i 72 hores depenent de la rapidesa que requerisca el tema debatut.
47. Durant el temps de debat, es poden canviar els termes de la seua proposta fins a dos vegades, donant 12 hores més de temps per a debatre per cada modificació.

VOTACIONS
48. El termini disponible per a la votació serà d’entre 24 i 72 hores (sent este el màxim).
49. En cas d’empat, es produirà una segona volta amb les propostes que més vots hagen rebut llevat que algun d’ells decline el lloc en l’altre.

50. Podrà enviar propostes per al seu debat i votació, qualsevol membre del partit en qualsevol apartat del fòrum, excepte en l’apartat del comité, en el que tots els membres poden participar i comentar, però només els membres del comité poden obrir propostes i votar.

ELS PROCEDIMENTS ELECTORALS DEL PARTIT
51. Tots els afiliats/des registrats en el fòrum i conforme al punt 15 podran presentar-se quan vullguen a les diferents eleccions que permet el joc: eleccions a la presidència de Govern (si el partit esta en el top 5) o Congrés en funció dels calendaris electorals establits en el fòrum.
52. En el cas que hi haja més d’un candidat, s’obrirà una votació.
53. Els candidats vàlids hauran de tindre el nivell 20 o superior al joc, un mínim de 30 missatges i 1 més d’antiguitat en el fòrum i aportar a la seua candidatura un programa polític.
54. En cas de voler presentar-se a President del Partit haurà de complir el punt 15.


TITULE III. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT

DISSOLUCIÓ DEL PARTIT
55. La proposta de dissolució del partit necessàriament serà aprovada pel comité.
56. La proposta de dissolució la podrà presentar qualsevol militant, acompanyat d’un informe que al·legue la dita dissolució.
57. S’obrirà una votació on haurà de ser aprovada la dissolució per un 90% de tots els militants adscrits al partit.
58. Aprovada la votació de dissolució, el president del partit tindrà un dia per a cancel·lar tots els compromisos del partit. Finalitzat el dia, el president eliminarà el partit en eRepublick extingint-se el partit.


DISPOSICIONS FINALS

1a) El President d’UN o qualsevol altre membre del Comité podrà proposar a tots els afiliats registrats en el fòrum (i per mitjà d’una votació / enquesta) la necessitat de canviar estos Estatuts. En el cas que la votació simple siga aprovada majoritàriament, s’obrirà un Congrés Ordinari per a aportar, decidir i votar aquells punts que els afiliats vullguen canviar.
2a) Tots els afiliats registrats en el fòrum inclosos els càrrecs de partit, han de respectar íntegrament els termes d’estos Estatuts.
3a) Els membres del comité seran els encarregats de fer complir els estatuts.
4a) Tot nou Estatut aprovat pels afiliats registrats en el fòrum derogarà l’anterior, si aconseguix 2/3 de vots a favor.


Edició de Raxo Sanceba

Invitat
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.