Partit nacionalista del joc d'Erepublik

EUSKERA

Ir abajo

EUSKERA

Mensaje por Invitat el 08/08/11, 04:43 pm

SARRERA

Unión Nacionalista izena duen UN-ko lehen alderdiaren sorrera 15/12/2009-an izan zen. Urte bat barru, 15/12/2010 alderdia ofizialki berriz fundatu zen.

ATARIKO IZENBURUA

UNIÓ NACIONALISTA-ren IKURRA
1.Alderdiaren ikurra karratu bat da non barruan kolore ezberdinetako bederatzi “I” daude alderdiaren izenarekin, atzealdea beltza izanda. Honek zera sinbolizatzen du, independentista ezberdinetako batasun askea; eta horizontean argi txinparta bat ilusio eta itxaropenezko hasiera bat islatzen duena.

IZENBURU I. UNIÓ NACIONALISTA-ren EGITURA

UNIÓ NACIONALISTA-re IDEOLOGIA
2.Unió Nacionalista eRepublik jokuko alderdi demokratikoa da; eEspainako herri ez onartuetako babeslea; ezkertiarra; moderatua; edonolako izaera faxista, xenofobia, diskriminatzailea, arrazista edo jokuaren legez kanpoko jokaeren kontra dagoena eta indarrean dagoen legalitatea ontzat hartzen duena.
3. Alderdiak zera du helburutzat, bere nazionalitatea aitortu dezaten alde borrokatzen duten jokalarien batasuna, elkar laguntza eta jokuko nibelaren hobekuntza.
4.UN-ren ildo politikoa justizia eta eskubide estatua egin eta defendatzean oinarrituko da, berdintasun soziala, linguistika eta kulturala ziurtatzea eRepublikeko jokalari guztientzako.
5. UN-ko aktibitate politikoa foru barruan egingo da eta jokuan soilik afiliatuen kaptazioa, boletinaren argitaramena, elekzioak eta bozkatze ofizialak egingo dira.
6.Un-ko finantza aktibitatea, afiliatu berriak lortzeko promozioak, enpresa propioak eta miliziak finantzatzeko helburua izango du.

AFILIATU BERRIEN AFILAZIOA
7.eRepublikeko jokalari bat afiliatu bezala onartzeko eta afiliatu bezala eskubide guztiak izateko lehendabizi eRepublikeko jokoan afiliatu behar da eta geri Administrazioak alderdiko foruan sarrera eman beharko die.
8.Presidentziaren zalantza bat egonda eRepublikeko jokalari batengan, beste afiliatuei galdetuko zaie
bere iritziaz.
9. Presidentzia eta afiliatu guztiei jarraitu egingo zaie bere leialtasuna, aldez aurretiko jarrera eta lana determinatzeko.

AFILIATUEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK
10.Afiliatu guztiak bere iritzia eman dezakete eta besteek irekitzen duten gaietan parte hartu, gauzak proposatu, foruaren bidez modu sekretu batean bozkatu, eRepublikeko 5,15,25-eko hauteskundetan aurkeztu (beti ere lehenago foruan bozkaketa baten bidez aukeratuak izan badira), alderdiari laguntza eskaini eta gure milizian sartu.
11.Afiliatu guztiak presidentearekin, presidenteordearekin, zein administratzailearekin kontaktuan jarri daiteke nahi duen gauzetarako, salaketak edo kexak adierazteko.
12. Afiliatu guztiek leialak izateko betebeharra dute alderdiarekiko, alderdi kideekiko eta erabakitako akorduekiko. Gainera foruan esandako guztia sekretua izango da eta ezingo du kanpoan argitaratu.
13. Edozein afiliatu 12-garren puntua betetzen ez badu, inaktiboa bada, edota afiliatua izateari uko egiten badio, forutik baja eman ahalko zaio.

ALDERDIKO PRESIDENTZIA
14. Alderdia mahai kontseilu batez osatuta dago “Comité Nacionalista” izena duena eta alderdi osoaren ordez erabakiak hartzen ditu. Kontseilu honen helburua afiliatu gehienei botere handiagoa ematea da eta aldi berean presidenteari kentzea.
15. Alderdiko presidentea izateko soilik postulatu ahalko dira gutxienez hilabete bat alderdian eramaten dutenek, foruan 30 mezu egin dituztenek eta komitearen kideak direnek.
16. UN-ko presidentea, foruan modu demokratiko batean aukeratua izan behar da afiliatu guztiek parte hartuko duten bozkaketa baten bidez. Foruan boto gehien dituen kandidatua, eRepublikeko jokuan bozkatuta izan beharko da afiliatuengatik.
17. Presidenteak hilabete bat izango du presidente gisa eRepublikeko bozkaketa ondoren, hau da 16-tik hurrengo hilabeteko 15-erarte (bi egun hauek barne). Bere kabuz kargua utzi ahalko du edota foruan erregistratuta dauden afiliatu gehienek kargua utzi dezan erabakitzen badute, azken kasu honetan, foruaren bidez bozkaketa berri bat egin leike presidente “en funciones” bat aukeratzeko 15-erarte, egun horretan joku barruan aukeratuko baita presidente berria.
18. Presidenteak bere kargua utzi nahi badu, bere erabakia bost egun lehenago abisatu beharko du behin betiko kargua utzi baino lehen, presidente berri bat aukeratzeko denbora egon dezan.
19.Presidenteak gutxienez hilabete bat egongo da karguan (bere legislatura bete beharko du) eta ez du edukiko gehienezko denborarik, beti ere alderdiko kideengatik behien eta berriz aukeratua bada.

COMITÉ NACIONALISTA
20. Komitearen mahia, presidentea eta UN-ko kide aktiboez osatuta egongo da.
21. Komiteko kideak izango dira komitean nork sartzen den aukeratuko dutenak. Alderdiko kide batek komitean sartzeko komite kideen %50 baino gehiagok onartu beharko dute. Eta komiteko kide batek bere betebeharrekin betetzen ez baditu kanporatzeko bozkaketa bat egin ahalko da.
23. Komiteak ez du kideen limiterik
24. Komitean soilik garrantzi handiko gaiez erabakiko da edota kofindentzialak direnak. Hala ere alderdiari afektatzen dizkien erabaki guztiak kide guztiekin eztabaidatua izan beharko da.

KONTZEILARIAK
25. Kontseilariak, momentu horretan dagoen presidenteak aukeratu egingo ditu, komitearen laguntzarekin, eta kandidatuak direnen ekarpenak kontuan harturik.
26. Kontseilaria izateko beharrezko izango da gutxienez hilabete bat alderdian egon izana eta aktiboki parte hartu izana.
27. Kontseilari bakoitzak eginkizun desberdinak izango dute bere karguen arabera, kargu desberdinak egongo dira alderdiaren beharren arabera. Alderdiko bi kidek kargu berdina nahi izanez gero forura eramango da eztabaida eta komiteko kideak bozketa baten bidez erabakiko dute nori eman.
28. Kontseilaria izatea ez du komiteko kidea izatea behartzen.
29.Kontseilari guztiek leialak eta zintzoak izan beharko dira alderdirekiko, eta alderdi barruan hitz egiten diren gauzak berarentzat gorde beharko ditu, hau da, kanpokoei ez argitaratu.
30. Bere kargua utzi ahal izango dute komiteak horrela onartzen badute bozketa baten bidez.

OPORRETAKO EPEA
31. Epe determinatu batean edozein alderdiko kidea partizipatzeari utzi egingo badu , foruan abisatu ahalko du horretarako dagoen foroako atalean.
32. Komiteko kidea edo kontseilaria bada nahitaezkoa izango da abisatzea.

MILIZIA
33.Gudariak milizia bere estatutu propioak ditu : http://uner.all-up.com/t445-estatutos-de-la-milicia-gudariak

GIZARTE EKINTZA
34. Alderdiak gizarte ekintza bat du jokalari berriak laguntzeko.
35. Gizarte ekintzaren administratzailea hilabete horretan dagoen kontseilaria izango da eta honek bi idazkari izan ahalko ditu.
36. Arazo ekonomiko larri batzuen aurrean, gizarte ekintza gelditu ahalko da bozketa baten bidez. Bozkaketa hau soilik ekonomiaren kontseilaria, gizarte ekintzaren arduraduna eta alderdiaren presidenteak konbokatu ahalko dute. Bozketa komiteko ¾-agatik aprobatuta izan beharko da.
37. UN-ko gizarte ekintza “Consorcio Editorial Gallego”-arekin kolaboratzen du.

RUPES NIGRA BANKUA
38.Alderdiak banku bat du soilik bere kideentzako.
39. Bankuak Ekonomiako kontseilariagatik kudeatua izango da.
40.Kreditu bat eskatzeko baldintza minimo batzuk daude ( http://uner.all-up.com/t327-normes-de-prestecs-al-banc-rupes-nigra-org-del-partit ), baina kontseilariak izango da kredituak ematen dituenak.
41. Bankuaren irabaziak alderdiaren edozein proiektuentzako erabili ahalko dira.
FORUAREN ADMISNISTRAZIOA
42.Foruaren administratzaileak errepresentazio juridiko propioa dauka eta ez dago eRepublikeko lege eta normen menpean, beraz boterea du zera bermatzeko: existentzia, funtzionamendua eta errespetatzea printzipio ideologiko hauei, botere hauek beste bati ematea nahi izan arte, beti ere pertsona berri honek UN-ko kideen konfiantza maximoa izanda.
43.Administratzaileak taldearen moderatzaile bezala edozein erregistratu edo kideari baimenak kendu ahalko dizkio.
44.Foruan edozein hizkuntzan idatzi ahalko da, hala ere gaztelerazko itzulpen bat egotea eskatzen da.

II IZENBURUA. EZTABAIDAK ETA BOZKAKETAK
45. Bozketa bat hasi baino lehen eztabaida bat ireki beharko da .
46. Eztabaidaren iraupena 224 ordu eta 72 orduren artean izango da, gaia behar duen denboraren arabera.
47. Eztabaidaren bitartean, bi aldiz aldatu ahalko da proposamenaren baldintzak, 12 ordu gehiago emanez modifikazio bakoitzagatik eztabaidatu ditzagun.

BOZKAKETAK
48. Bozkaketa baten iraupena 24 eta 72 orduren artean izango da, 72 maximoa izanda.
49.Berdinketa baten aurrean, bigarren buelta bat egingo da boto gehien lortu dituzten bi aukeren artean.
50. Edozein alderdiko kidea bozkaketa edo eztabaida bat hasi ahalko du foruaren edozein lekuan, komite atalean izan ezik, han soilik komiteko kideak bozketa edo eztabaida irekitzeko baimena baitute.

ALDERDIKO PROZEDIMENDU ELEKTORALAK
51. Foruan erregistratuta dauden edozein alderdiko kideak eta 15 puntuarekin konforme egonda, jokuaren hauteskunde ezberdinetan aurkeztu ahalko dira: Gobernuaren presidenterako hauteskundeetan (alderdia top5 bada) edo Kongresura, beti ere foruan dauden epeak betez.
52. Kandidatu bat baino gehiago egonda bozkaketa bat irekiko da.
53 Kandidatu balidoak 20 nibela izan beharko du (edo gehiago) jokuan, foruan 30 mezu eta hilabete bat baino gehiago erregistratua izana eta programa politiko bat aurkeztea.
54. Alderdiko presidente bezala aurkeztu nahi bada 15 puntua bete beharko du.

III IZENBURUA. ALDERDIAREN DISOLUZIOA
55. Disoluzio proposamena, komiteagatik onartu beharko da.
56. Disoluzio proposamena edozein kidek aurkeztu ahalko du, disoluzio hori arrazoitzeko informe bat aurkeztuz.
57. Bozketa bat ireki egingo da non alderdiko kideen %90-k onartu beharko du.
58. Disoluzioaren bozkaketa aprobatua izanda, alderdiaren presidenteak alderdiak dituen konpromiso guztiak kantzelatzeko egun bat izango du. Egun hau bukatu ostean, presidenteak eRepubliktik alderdia ezabatu beharko du.

AZKENEKO XEDAPENAK
1ª) UN-ko presidenteak edo komiteko edozein kideak estatutuak aldatzea proposatu ahalko dute foruan dauden afiliatu guztiei (enkesta/bozkaketa baten bidez). Bozkaketa gehiengoengatik aprobatua izanda, ohizko kongresu bat sortuko da, afiliatuek aldatu edo gehitu nahi dituzten puntuak aurkezteko, erabakitzeko eta bozkatzeko.
2ª) Foruan dauden afiliatu guztiek eta alderdiko karguak dituzten kideek Estatutuak modu orokor batean errespetatu beharko dituzte.
3ª) Komiteko kideak izango dira estatutuak errespetatzen diren ziurtatzeko arduradunak.
4ª) Estatutu berri guztiek foruan erregistratuta dauden afiliatuengatik onartuak izandakoak estatutu zaharrak indargabetuko dituzte, 2/3 botoak lortzen badituzte.

Edizioa Patateros

Invitat
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.