Partit nacionalista del joc d'Erepublik

CATALÀ

Ir abajo

CATALÀ

Mensaje por Invitat el 08/08/11, 04:44 pm

PREÀMBUL

L’origen del primer partit d’UN anomenat Unión Nacionalista es remunta origen el 15/12/2009. Un any després, el 15/12/2010 es torna a refundar oficialment el partit.

TITOL PRELIMINAR

EL SÍMBOL D’UNIÓ NACIONALISTA
1. El logotip del partit es un quadrat amb 9 “I”-s de colors diversos amb el nom del partit amb fons negre, que simbolitza la unió diversa dels independentistes units en llibertat i una espurna de llum a l’horitzó que reflecteix un nou començament amb il•lusió i esperança.

TITOL I. L’ESTRUCTURA D’UNIÓ NACIONALISTA

IDEOLOGIA D’UNIÓ NACIONALISTA
2. Unió Nacionalista és un partit democràtic del joc d’eRepublick, defensor de tots els pobles d’eEspanya no reconeguts, d’esquerres, i moderat, que rebutja tota conducta feixista, xenòfoba, racista o en contra de les lleis del joc i que acata tota la legalitat vigent.
3. El partit té com a finalitat la unitat, el recolzament i la millora de tots els jugadors/es que lluiten pel reconeixement de la seva nacionalitat al joc.
4. La línia política d’UN al joc és fer i defensar la justícia i l’estat de dret així com la igualtat social, lingüística i cultural de tots els jugadors/es d’eRepublick.
5. L’activitat política d’UN es farà dins del seu fòrum i utilitzarà el joc per a la captació d’afiliats/es, comunicació de butlletins, fer eleccions, representació electoral i votacions oficials.
6. L’activitat financera d’UN tindrà com objectiu promocionar nous afiliats/es, recolzar les empreses pròpies i a les seves milícies. Les donacions que facin els afiliats/es seran destinades a aquests objectius.

AFILIACIÓ DELS NOUS AFILIATS
7. Per admetre a un jugador/a d’eRepublick com a afiliat/da i disposar de tots els drets com afiliat/a primer ha de ser-ho dins del joc d’eRepublick i l’Administració ha de donar-li accès al fòrum del partit.
8. En cas de dubte de la Presidència cap a un jugador afiliat a eRepublick es farà una consulta a la resta d’afiliats/es per a que diguin la seva.
9. Es farà un seguiment regular de la presidència i l’activitat de tots els afiliats/es per a determinar la seva lleialtat, predisposició i treball al partit.

SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS AFILIATS
10. Tots els afiliats/es poden dir la seva opinió i participar als temes que obren els altres, proposar coses, votar secretament mitjançant enquesta al fòrum, presentar-se com a candidats a les eleccions d’eRepublick els dies 5, 15 i 25 de cada mes si prèviament han sigut escollits per la resta d’afiliats/es a una votació/enquesta dins del fòrum, treballar a les nostres empreses, ajudar al partit com ho consideri oportú i es podran apuntar a la nostra milícia.
11. Tots els afiliats/es poden escriure al President, Vicepresident i a l’Administració del fòrum per a qualsevol cosa que considerin oportú, fer queixes o denúncies.
12. Tots els afiliats/es tenen el deure de ser lleials amb el partit, els militants, i els acords aprovats, així com de custodiar els secrets de tot el que es digui dintre del fòrum.
13. Un afiliat/a que incompleixi el punt 12, sigui massa inactiu/va o decideixi anar-se’n com a afiliat/a d’eRepublick és susceptible de donar-li de baixa del fòrum del partit.

LA PRESIDÈNCIA DEL PARTIT
14. El partit està constituït per una mesa de consell denominada “Comité Nacionalista” que pren les decisions pel conjunt del partit, amb l’objectiu de donar major poder a la majoria dels afiliats/es i reduir la figura del president/a.
15. Es podran postular a la votació a president del partit només aquells membres que portin al partit un mínim de 30 missatges al fòrum i que siguin membres del Comité.
16. El President/a d’UN ha d’estar elegit democràticament per la resta d’afiliats mitjançant votació de tots els afiliats al fòrum. El candidat més votat al fòrum, haurà de ser el candidat votat a eRepublick pels afiliats.
17. El President disposarà d’un mes per exercir el seu càrrec darrera la seva elecció a eRepublick, a comptar des del dia 16 fins el 15 del mes següent (ambdós inclosos) i podria cessar per voluntat pròpia o per decisió majoritària dels afiliats/es registrats/es al fòrum; a aquest últim cas, es convocaria unes noves eleccions dins del fòrum per a escollir un nou President/a en Funcions fins el dia 15, data en que s’escollirà un nou president/a de partit dins d’eRepublick.
18. Si el president/a cessa per voluntat pròpia haurà d’anunciar la seva decisió amb un mínim de cinc dies d’antelació abans de deixar definitivament el seu càrrec per tal de fer temps suficient per a que s’esculli altre president.
19. El President disposarà d’un mínim d’un mes (haurà de complir la seva legislatura) i no tindrà màxim mentre que sigui escollit pels membres del partit.

COMITÉ NACIONALISTA
20. La mesa del Comité estarà constituïda pel president/a en acció d’Unió Nacionalista i els membres actius del partit.
21. Seran els membres del Comité que decidiran qui ha d’entrar en ell. Per a que un membre entri al Comité ha de ser acceptat per majoria absoluta (més del 50%) dels membres del Comité.
22. Qualsevol membre del Comité pot sortir d’ell si així ho desitja. I si un membre del Comité no compleix amb les seves responsabilitats, es pot votar la seva sortida.
23. El Comité no té límits de membres.
24. Al Comité es tractaran tan sols aquells temes que siguin confidencials o de suma importància pel partit. En qualsevol cas, tot tema que afecti al partit haurà de ser debatut per tots els membres del partit.

CONSELLERS
25. Els Consellers/es hauran de ser elegits pel president/a en funcions, amb l’ajuda del Comité, tenint en compte les aportacions dels candidats/es a ser consellers/es.
26. Per a ser Conseller/a s’haurà d’haver pertangut al partit com a mínim un mes participant activament al mateix.
27. Cada Conseller/a tindrà una funció diferent i haurà diferents càrrecs depenent de les necessitats del partit a cada mes. En cas que dos membres vulguin el mateix càrrec, es posarà a votació al fòrum per a que els membres del Comité elegeixen qui ha d’ocupar el càrrec.
28. Ser conseller/a no implica necessàriament formar part del Comité.
29. Tot Conseller/a ha de ser lleial, honest i guardar secret de tot el que es parli internament.
30. Podran cessar voluntàriament del seu càrrec o si els membres del Comité així ho decideixen per votació.

PLAÇ VACACIONAL
31. En cas que algun membre del partit no pugui continuar participant al partit per un determinat temps, pot informar d’això a l’apartat corresponent al fòrum.
32. En cas que un membre del Comité o Conseller informar d’això és obligatori.

MILICIA
33. La milícia Gudariak disposa dels seus propis estatuts: http://uner.all-up.com/t445-estatutos-de-la-milicia-gudariak

OBRA SOCIAL
34. El partit té una Obra Social d’ajuda als novells .
35. L’administrador de l’Obra Social serà el conseller/a que estigui al càrrec aquet mes i podrà disposar d’un o més secretaris.
36. En cas de problemes econòmics greus, l’obra social podrà ser eliminada per mitjà de votació, que només podrà convocar el Conseller d’Economia, el responsable de l’Obra Social o el president/a del partit. La votació haurà de ser aprovada al menys per ¾ parts dels membres del comité.
37. L’Obra Social d’UN col•labora amb el Consorcio Editorial Gallego, qui s’encarrega de la part destinada als gallecs de la seva obra social.

BANC RUPES NIGRA
38. El partit disposa d’un banc únicament pels membres del partit.
39. El banc serà gestionat pel Conseller d’Economia.
40. Hi ha uns requisits mínims per sol•licitar un crèdit ( http://uner.all-up.com/t327-normes-de-prestecs-al-banc-rupes-nigra-org-del-partit ) però és el Conseller/a qui decideix a qui concedir els crèdits.
41. Els beneficis del banc poden ser utilitzats per a altres projectes del partit.

L’ADMINISTRACIÓ DEL FÒRUM
42. L’Administrador del fòrum del partit ostenta representació jurídica pròpia i no és subjecte de les lleis i normes d’eRepublick, per tant té el poder de garantir l’existència, funcionament i respecte a aquets Principis Ideològics fins que consideri adequat traspassar aquest poder a un altre de la màxima confiança pels afiliats/es d’Unió Nacionalista.
43. L’Administrador/a Fundador/a com a moderador del grup podrà donar o treure permisos a qualsevol registrat/da i afiliat/da al partit que ho consideri oportú.
44. Al fòrum es podrà escriure en qualsevol llengua. Encara que es demani que s’afegeixi la traducció al castellà als temes més rellevants.

TITOL II. DEBATS I VOTACIONS

DEBATS
45. Abans d’obrir una votació s’haurà d’obrir un debat als temes que es requereixin.
46. El temps de duració del debat serà sempre entre 24 i 72 hores depenent de la rapidesa que requereixi el tema debatut.
47. Durant el temps de debat, es poden canviar els termes de la seva proposta fins a dues vegades, donant 12 hores més de temps per debatre per cada modificació.

VOTACIONS
48. El termini disponible per la votació serà entre 24 i 72 hores (essent aquet el màxim).
49. En cas d’empat, es produirà una segona volta amb les propostes que més vots hagin rebut exceptuant que algun d’ells es declini cap a l’altre.
50. Podrà enviar propostes pel seu debat i votació qualsevol membre del partit en qualsevol apartat del fòrum, excepte a l’apartat del Comité, on tots els membres poden participar i comentar, però només els membres del comité poden obrir propostes i votar.

ELS PROCEDIMENTS ELECTORALS DEL PARTIT
51. Tots els afiliats/des registrats al fòrum i conforme al punt 15 podran presentar-se quan vulguin a les diferents eleccions que ofereix el joc: eleccions a la presidència del Govern (si el partit és top5) o Congres en funció dels calendaris electorals establerts al fòrum.
52. En cas que hi hagi més d’un candidat, s’obrirà una votació.
53. Els candidats vàlids hauran de tenir un nivell 20 o superior al joc, un mínim de 30 missatges i 1 mes d’antiguitat al fòrum i aportar a la seva candidatura un programa polític.
54. En cas de voler presentar-se a President del Partit haurà de complir el punt 15.

TITOL III. DISOLUCIÓ DEL PARTIT

DISOLUCIÓ DEL PARTIT
55. La proposta de dissolució del partit necessàriament serà aprovada pel comité.
56. La proposta de dissolució la podrà presentar qualsevol militant, recolzat d’un informe que al•legui aquesta dissolució.
57. S’obrirà una votació on haurà de ser aprovada la dissolució per un 90% de tots els militants adscrits al partit.
58. Aprovada la votació de dissolució, el president del partit tindrà un dia per cancel•lar tots els compromisos del partit. Finalitzat el dia, el president/a eliminarà el partit a eRepublick extingint-se el partit.

DISPOSICIONS FINALS
1a) El President/a d’UN o qualsevol membre del Comité podrà proposar a tos els afiliats/des registrats/des al fòrum (i mitjançant votació/enquesta) la necessitat de canviar aquets Estatuts. En cas que la votació simple sigui aprovada majoritàriament, s’obrirà un Congres Ordinari per aportar, decidir i votar aquells punts que els afiliats/des vulguin canviar.
2a) Tots els afiliats/des registrats/des al fòrum inclosos els càrrecs del partit, han de respectar íntegrament els termes d’aquests Estatuts.
3a) Els membres del Comité seran els encarregats de fer complir els estatuts.
4a) Tot nou Estatut aprovat pels afiliats/des registrats al fòrum derogarà l’anterior, si aconsegueix 2/3 de vots a favor.

Edició Derviriles

Invitat
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.